blog.it-business.pl

Hostowanie aplikacji web .Net Core w kontenerach Docker na Windows

Posted on

Ten artykuł opisuje jak hostować aplikację web .NET Core na platformie Docker na Windows. Dlaczego warto zająć się tematem kontenerów? Pozwalają oszczędzać zasoby, ułatwiają wdrażanie aplikacji i testowanie ich kolejnych wersji. Mogą zastąpić hosting i maszyny wirtualne. Przykład: Aplikację .NET Core możemy hostować na wirtualnej maszynie Windows Server, który wymaga minimum kilkunastu GB przestrzeni dyskowej, […]